Kusberget

Förlängd yttrandetid till 20 januari 2020 Kusberget – Samrådsunderlag


JämtVind utreder för närvarande möjligheterna att utveckla en vindkraftpark i området kring Kusberget. Området har lyfts fram av Bräcke kommun som ett lämpligt område för en större vindkraftspark.


JämtVind har sedan 2010 undersökt möjligheterna för tre projekt i området, Vindkraftpark Kusberget är en sammanslagning av de projekten. Mätningar i området visar att vindförhållandena är mycket goda. Utformningen med 19 vindkraftverk beräknas kunna ge en årlig elproduktion på 330 000 MWh, vilket motsvarar el till ca 16 500 villor. ​Plats: Området är beläget i Bräcke kommun, mellan byarna Gastsjö (ca 2,5 km söderut) och Väster-Övsjö (ca 2,5 km åt nordöst), ca 8 km väster om Kälarne i Jämtlands län.
Bilder från Kusberget
Basfakta

Antal verk: max 19 st.

Effekt: ca. 5-6 MW

Totalhöjd: max 220 meter

Dokumentation
Rulla till toppen