Geografiska fördelar i Sverige
I Norrlands inland finns stora markområden med höjder som ger idealiska vindförhållanden.
Läs mer
En rad fördelar för bygden
Vårt motto och självklara strävan är att skapa en situation som alla vinner på.
Läs mer
Vindkraft – snygg eller ful?
Det finns olika åsikter om huruvida vindkraften passar in i landskapet.
Läs mer
Föregående bild
Nästa bild

Välkommen till Jämt Vind!

I Sverige har vi bland de bästa vindförhållandena i världen. Energiråvaran är gratis. Energikällan sinar aldrig. Detta gör vindkraften till framtidens energi. Vindkraften är det oändliga alternativet.
 
Vi projekterar, bygger och förvaltar vindkraft och vi gör det i särskilt utvalda attraktiva vindområden. Våra etableringar sker alltid i nära samråd med befolkningen på orten och därigenom kommer värdet kommunen och kommuninvånarna tillgodo, i form av ägande, drift och förvaltning.

English

In Sweden, we have among the best wind conditions in the world. The energy raw material is free. The energy source never runs dry. This makes wind power the energy of the future. Wind power is an endless option.

We design, build and manage the wind power and we do it in selected attractive wind areas. Our establishments are always in close consultation with the local population and thereby the municipality and local residents benefit, in form of ownership, operation and management.

En liten film om vind och vindkraftverk

När solen värmer atmosfären uppstår temperaturskillnader i luften. Detta skapar i sin tur tryckskillnader som sätter luftmassorna i rörelse – och vind uppstår. Människan har sedan långt tillbaka använt denna energikälla till mekaniskt arbete i väderkvarnar och vattenpumpar.

Dagens moderna vindkraftverk har en hög verkningsgrad som gör det lönsamt att utvinna den energi som finns i vinden. Kraften förs via en växellåda till en generator som producerar elektricitet. När vindhastigheten fördubblas ökar vindens energiinnehåll hela åtta gånger. Det säger någonting om de möjligheter denna kraftfulla energikälla erbjuder.

Vindkraften - ett oändligt alternativ

Sverige har bland de bästa vindförhållandena i världen.

Energiråvaran är dessutom gratis och källan sinar aldrig. Detta gör vindkraften till framtidens energi.

Vi på Jämt Vind har som mål att projektera, bygga och förvalta vindkraftverk i särskilt attraktiva vindområden. Våra etableringar sker alltid i nära samråd med befolkningen på orten. På så sätt kommer värdet av vindkraften kommunen och kommuninvånarna tillgodo i form av ägande, drift och förvaltning.

Så blir vind praktisk energi

När solen värmer atmosfären uppstår temperaturskillnader i luften.

Detta skapar i sin tur tryckskillnader som sätter luftmassorna i rörelse – och vind uppstår. Människan har sedan långt tillbaka använt denna energikälla till mekaniskt arbete i väderkvarnar och vattenpumpar.

Dagens moderna vindkraftverk har en hög verkningsgrad som gör det lönsamt att utvinna den energi som finns i vinden. Kraften förs via en växellåda till en generator som producerar elektricitet. När vindhastigheten fördubblas ökar vindens energiinnehåll hela åtta gånger. Det säger någonting om de möjligheter denna kraftfulla energikälla erbjuder.

Vind och vatten – en bra kombination

Som bekant växlar vindstyrkan ständigt

Ibland är det stiltje, ibland stormar det och däremellan finns många variationer. Detta gör att man inte enbart kan förlita sig på vindkraft. Däremot fungerar den ypperligt tillsammans med vattenkraft.

Elektriciteten från vindkraftverken måste användas direkt när den produceras. När det blåser kraftigt minskar man uttaget från vattenkraften och sparar därmed på vattenmagasinen. När det blåser mindre ökar man andelen el från vattenkraften. Man brukar kalla detta för reglerkraft. Tillsammans kan alltså vind- och vattenkraft hjälpa till att skapa en miljövänligare produktion av elektricitet.

Geografiska fördelar i Sverige

I Norrlands inland finns stora markområden med höjder som ger idealiska vindförhållanden.

Det norrländska landskapet är vidsträckt och etableringarna har därför en liten påverkan på omgivningen.

Regionens befintliga vattenkraft har ett väl utbyggt kraftnät, vilket ger möjlighet till ett stort intag av effekt. Därför kan en samverkan mellan vattenkraft och vindkraft reducera behovet av kraftnätsutbyggnad.

En rad fördelar för bygden

Vårt motto och självklara strävan är att skapa en situation som alla vinner på.

Detta innebär att alla som blir påverkade av etableringarna ska ha en möjlighet till ersättning eller förtjänst.

Vi är för ersättningar till bygden, störningsersättningar och möjlighet till delägarskap för boende i närområdet. Vindkraften skapar också arbetstillfällen, både när man bygger verken och i samband med service och administration vid elproduktionen. Investeringarna ger alltså ökade möjligheter till sysselsättning och ekonomisk utveckling i bygden.

Vindkraft – snygg eller ful?

När solen värmer atmosfären uppstår temperaturskillnader i luften.

Det finns olika åsikter om huruvida vindkraften passar in i landskapet.

Några tycker att vindkraftverk är vackra och majestätiska, andra tycker att de är fula och otympliga. Flera undersökningar visar dock att de flesta människor är positivt inställda till vindkraft för att den är ett miljövänligt sätt att producera el.

Naturen och miljön är de viktigaste frågorna inför framtiden, för var ska vi annars bo och varifrån ska vi hämta råvaror? Det handlar helt enkelt om vår överlevnad. Den norrländska naturen påverkas än idag negativt av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, så nog finns det anledning att fundera lite djupare på vilken typ av samhälle vi skapar. Samtidigt går det inte att bortse från vårt stora beroende av fungerande energikällor. Alla har vi ett gemensamt ansvar för att värna om miljön och på samma gång säkerställa att även kommande generationer kan leva ett gott liv i en sund omgivning.

Ett ständigt ökande intresse

Marknaden för förnyelsebar energi och energibesparing har vuxit markant under senare år.

Den utvecklingen förväntas dessutom tillta i styrka – om vi får använda vindtermer.

Detta beror till stor del på kraftigt ökande energipriser och politiska ambitioner att hantera hotet från den globala uppvärmningen. Behovet av vindkraftverk är därför stort, liksom även intresset. Vi konstaterar att det i skrivande stund finns en kö på ca 40 000 köpare som väntar på att få köpa andelar i svensk vindkraft.

Varför köpa vindkraftverk?

Det finns flera fördelar med att investera i vindkraft.

Vi kan till exempel nämna hög avkastning, viktiga miljöhänsyn och ägande av den egna elkonsumtionen.

Bland investerarna finns idag elproducenter, fondbolag, pensionsstiftelser och investmentbolag som tilltalas av den höga avkastningen. Här finns också företag som lägger stor vikt vid sin miljöprofil, liksom företag och privatpersoner som vill ha kontroll på sina elkostnader. Alla drivs av skäl som är nog så betydelsefulla och tillsammans kan vi alla hjälpa till att skapa en mer hållbar energiproduktion.

Vår affärsidé främjar samarbete

Jämtvind AB projekterar vindkraftverk i mindre grupper med hög avkastning.

Vi administrerar även balansansvar och sköter servicen efter inkoppling av vindkraftverk.

Dessutom säljer vi hela, eller andelar i, nyckelfärdiga vindkraftverk. Vårt mål är att arbetet från idé till färdiga vindkraftverk ska gå så snabbt som möjligt.

Vi lägger stor vikt vid den lokala anknytningen och välkomnar såväl investerare som entreprenörer från regionen till våra projekt. Det är med hjälp av ett aktivt samarbete som man når de bästa resultaten för alla inblandade.

Vad är elcertifikat?

En morot för att påskynda utvecklingen av förnyelsebara energikällor.

För att påskynda utvecklingen av förnyelsebara energikällor – som vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vågenergi, vissa biobränslen samt viss vattenkraft – beslutade regeringen att skapa ett incitament – Elcertifikatsystemet

Detta ger elproducenter en extra intäkt som gör det lönsammare att investera i förnyelsebar elproduktion. Elleverantörerna är skyldiga att baka in kostnaden för elcertifikatet i elpriset.

Alla elkonsumenter betalar för detta via sin elräkning, certifikatet utgör omkring 4 % av den totala elkostnaden. Anläggningar som tas i bruk får utnyttja certifikatet under 15 års tid. Elproducentens intäkt från elcertifikaten har varierat mellan 20 och 30 öre/kWh.

Nyfiken på mer?

Kontakta oss så berättar vi hur du kan bidra till ett bättre energiklimat!
    Ring oss gärna på: 0696-765 100 eller 031-3200 200

    Rulla till toppen