Fakta

Vindkraftverken

Ett typiskt vindkraftverk som byggs idag har en effekt på mellan 2 000 och 3 000 kW (kilowatt). Det finns prototyper i drift på kommersiella vindkraftverk med effekten 6 000 kW (6 MW) och på ritborden är storlekarna upp mot 10 MW (megawatt).

Ett 2 MW vindkraftverk har en tornhöjd på 80-120 meter, en rotordiameter på ca 80-100 meter och producerar mellan 5-7 miljoner kWh/år. På mindre än ett halvår har ett normalt vindkraftverk producerat mer energi än vad som gick åt till dess egen tillverkning. Ett vindkraftverk producerar el till c:a 300 eluppvärmda villor

Information vindkraft

Vindkraftverken

Dessa filmer nedan är framtagna av Naturvårdsverket och behandlar hur människor, djur och natur påverkas av vindkraftens utbyggnad. Materialet är framtaget inom Naturvårdsverkets kunskapsprogram Vindval och finansieras av Energimyndigheten.

Filmer om vindkraft

Människors intressen

Introduktion Ett studiebesök till en vindkraftpark i Blekinge. Längd: 7:12.
Förankring Praktiskt exempel på förankringsprocessen. Längd: 6:24.
Landskap Exempel på positiv planering. Karin Hammarlund. Längd: 5:20.
Lokal ekonomi  Om kringeffekter och vindkooperativ i Jämtland. 
Kraftproduktion och miljöopinion. Jonas Anshelm, Linköpings universitet
Vindkraftprövning, hur går det till? (Pdf). Fördjupning av svaren ovan.

Ljud

Forskning om ljud och vindkraft Eja Pedersen. Längd: 4:01.
Vad är ljud?  Hur ljud uppstår och sprids. Längd: 4:39.
Vindkraftljudet Låter två vindkraftverk dubbelt så mycket? Längd: 5:07.
Att bo nära vindkraftverk Hur uppfattas ljudet? Längd: 3:56.

Fåglar och fladdermöss

Vindkraftens effekter på fåglar.
Vindkraftens effekter på fladdermöss.
Vindkraftens effekter på tjäder.

Däggdjur

Effekter på landlevande däggdjur J-O Helldin och Anna Skarin. Längd: 4:19.

Energi-Tv

Nyheter om förnybart i energibranschen. 

Länkar till mer information kring vindkraft

Nyheter

Vindkraftsnyheter nyheter som rör vindkraft i stort och smått
Vindkraftcentrum arbetar för att lokal arbetskraft gynnas av vindkraftetableringar

Tillståndshantering

Vindlov en webbplats om tillståndsfrågor för vindkraftverk
CVI Centrum För Vindbruk – forskning, utbildning och kompetensfrågor inom vindkraft
Vindforsk öka kunskapen om vindkraftsrelaterade frågor
Energimyndigheten skapar villkor för en effektiv och hållbar energianvändning  Naturvårdsverket Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad.

Elhandel

Nordpool elhandel på den nordiska elmarknaden
SKM Certifikatshandel Svensk Kraft Mäkling – handel med elcertifikat

Bransch

Vindkraftsportalen myter, rapporter och diskussioner om vindkraft
Vindkraftsbranschen är branschorganisationen för företag som arbetar med vindkraft
Svenska Kraftnät aktuell driftsituation av produktion och förbrukning.                              Här kan du se planerade och uppförda vindkraftverks placeringar i Sverige.
Jämt Nät vårt dotterbolag som bygger elnät

Positiva trender  i glesbygd

Inflyttning till vindkraftbyarna men tapp för Sollefteå.
Ta jobben till bygden Göran Bergström, kommunalråd i Strömsund.

Rulla till toppen