Storrisberget

Området är beläget ca 15 km väster om Hammarstrand i Ragunda Kommun. Området består av produktiv skogsmark. Turbinerna har planerats på en höjd med omväxlande produktionsskog och hyggen.
INFORMATIONSMÖTE
Jämt Vind genomför nu samråd med allmänhet och särskilt berörda för projekt Storrisberget. Ett digitalt samrådsmöte hålls den 7 april kl 18:30-20:30. Anmäl dig till mötet genom att skicka ett mail till linda@wind-sweden.com. Två dagar innan mötet kommer alla anmälda deltagare få ett mail med en länk som används för att koppla upp sig mot mötet. Samtidigt skickas det ut tekniska instruktioner och en agenda. För de som inte har teknisk möjlighet att delta digitalt kommer det att erbjudas en möjlighet att delta fysiskt i en lokal med hänsyn till Folkhälsomyndighetens restriktioner. Antalet platser i lokalen är kraftigt begränsat. För mer information, meddela i anmälan om du inte har teknisk möjlighet att delta i ett digitalt möte hemifrån. Synpunkter på projektet kan lämnas fram till den 30 april. Skriftligt samrådsunderlag finns för nedladdning till höger.

• Bygglovsansökan och miljöanmälan inlämnad juni 2013
• Komplettering av bygglov och miljöanmälan genomfördes 2014
• Bygglov godkänt i juni 2014
Bilder från Storrisberget
Basfakta

Antal verk: 3 st.

Effekt: 20 MW

Totalhöjd: 250 meter

Dokumentation
Rulla till toppen