Fjällmarkhöjden

Området är beläget ca 10 km väster om Hammarstrand i Ragunda Kommun. Området består av produktiv skogsmark. Turbinerna har planerats i ett område av ungskog.
• Bygglovsansökan och miljöanmälan inlämnad juni 2013
• Komplettering av bygglov och miljöanmälan genomfördes 2014
• Bygglov godkänt i juni 2014
Bilder från Fjällmarkhöjden
Basfakta

Antal verk: 6 st.

Effekt: 15 MW

Totalhöjd: 150 meter

Rulla till toppen