Mjösjö

Området är beläget ca 3 km norr om Mjösjö i Bräcke Kommun. Området är ca 200 hektar stort och beläget i lätt kuperad terräng med ett aktivt skogsbrukslandskap. Befintliga vägar används i möjligaste mån och nya vägar bryts till de turbinplatser som idag inte har någon väg.
• Bygglovsansökan och Miljöanmälan inlämnad december 2012
• Komplettering Bygglov och Miljöanmälan pågår under 2013
• Bygglov gavs 2014, vilket har blivit överklagat till länsstyrelsen
Bilder från Mjösjö
Basfakta

Antal verk: 6 st.

Effekt: 15 MW

Totalhöjd: 150 meter

Dokumentation
Rulla till toppen