Ismundsundet

Området beläget ca 6 km norr om Rissna vid Ismundsundet i Bräcke Kommun. Området är ca 200 hektar stort och beläget i lätt kuperad terräng med ett aktivt skogsbrukslandskap. Befintliga vägar används i största möjligaste mån och nya vägar bryts till de turbinplatser som idag inte har någon väg. Fundamentsplats och kranuppställningsplats kräver ca 0,2 hektar hårdgjord yta.
• Bygglovsansökan och Miljöanmälan inlämnad oktober 2010
• Komplettering Bygglov och Miljöanmälan inlämnad juni 2011
• Bygglov godkänt augusti 2011
• Vägarbete påbörjat november 2013
Bilder från Ismundsundet
Basfakta

Antal verk: 6 st.

Effekt: 15 MW

Totalhöjd: 150 meter

Rulla till toppen