Fisksjölandet

Området beläget i Jämtland, ca 8km Söder om Stugun i Ragunda Kommun.
• Samråd med Länsstyrelse och Kommun genomfört juni 2012
• Samråd med allmänheten genomfört 20 mars 2013
• Samråd med företag, organisationer och övriga berörda under 2013
• Inventering av byggnader, natur, fåglar, fladdermöss, renskötsel mm under 2013
• Tillståndsansökan med MKB inlämnad februari 2014
• En extra örn-inventering utförs våren 2014
• Ärendet handläggs för närvarande av Länsstyrelsen
Bilder från Fisksjölandet
Basfakta

Antal verk: 8 st.

Effekt: 24 MW

Totalhöjd: 200 meter

Dokumentation
Rulla till toppen